Festivalkaart Nederland - Beschrijving
Een netwerkvisualisatie van festivals in Nederland (2017).
Twee festivals hebben een relatie wanneer eenzelfde artiest op beide festivals heeft opgetreden.

Node-grootte
Een indicatie van de grootte van het festival.

Node-kleur
Festivals van eenzelfde kleur behoren tot eenzelfde groep.

Databron
De data is afkomstig van festivalinfo.nl en betreft een selectie van festivals in Nederland.

B5
Deze visualisatie is ontwikkeld voor de Provincie Brabant binnen het onderzoek ‘Waarde van Cultuur’. Dit onderzoek bevat een pilot, waarin verkend wordt hoe innovatieve cultuurindicatoren op basis van ‘nieuwe’ databronnen meer inzicht kunnen geven in de cultuursector in Noord-Brabant. Deze pilot heeft specifiek betrekking gehad op de vijf grote Brabantse steden (B5), te weten Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Breda, en Helmond. Door op de knop ‘B5’ te drukken kunnen deze festivals in deze visualisatie uitgelicht worden. Naast festivaldata is binnen de pilot ook gewerkt met onder andere Google en Facebook als databronnen.

Meer informatie
Voel u vrij om contact op te nemen met Arthur Vankan (vankan@dialogic.nl).

Welke festivals hebben dezelfde artiesten?